Fleet Enema Sol. Ped. 66,6 Ml Zoom

Fleet Enema Sol. Ped. 66,6 Ml

WOLFS

0041863

Nieuw

  • Constipatie waarvan de oorzaak ligt in het sigmoïd en/of het rectum.
  • Voorbereiding op de endoscopische onderzoeken van het rectum, op chirurgische ingrepen of op de bevallingen.

Meer details

Dit product is niet meer op voorraad

2,59€

incl. BTW

  • Constipatie waarvan de oorzaak ligt in het sigmoïd en/of het rectum.
  • Voorbereiding op de endoscopische onderzoeken van het rectum, op chirurgische ingrepen of op de bevallingen.
Aflevervorm Oplossing
Leeftijdscategorie Junior
Type product Geneesmiddel
Merken Kela
Kinderen ouder dan 2 jaar

- 1 volledig flacon, max. 1x per dag

Toedieningswijze

- De flacon rechtop houden en de beschermdop verwijderen
- Breng de canule voorzichtig in het rectum van de klaarliggende patiënt (houding zie verder)
- Doe dit zachtjes om irritatie te vermijden of beschadiging te voorkomen
- Duw de flacon volledig leeg
- Laat de patiënt in de aangenomen houding laten liggen tot er voldoende aandrang ontstaat (meestal 2 tot 5 minuten)

Houding van de patiënt

- Het kind op zijn linkerzijde liggen, maar men mag het ook met het gezicht naar beneden leggen, indien dit meer comfort biedt
- Jonge kinderen kan men op hun rug leggen en door de beentjes naar boven te heffen kan men de bips goed naar voor brengen. De bips een beetje openspreiden en dan zachtjes de vooraf ingesmeerde rectale canule van in de richting van de navel inbrengen

Fleet Enema Sol. Ped. 66,6ml

Fleet enema is tegen aangewezen bij patiënten met:
- Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in 'Samenstelling' vermelde hulpstoffen.
- Omstandigheden waarbij de motiliteit van de maag daalt zoals bij:

• verdachte intestinale obstructie;
• paralytische ileus;
• anorectale stenose;
• anus imperforatus;
• congenitale of verworven megacolon;
• ziekte van Hirschsprung.
- Niet-gediagnosticeerde gastrointestinale pathologie zoals:


• symptomen van appendicitis, intestinale perforatie of actieve inflammatoire darmaandoening;
• niet gediagnosticeerde rectale bloeding.- Congestieve hartinsufficiëntie.
- Dehydratatie en in het algemeen in alle gevallen waar de absorptiecapaciteit is verhoogd of de eliminatiecapaciteit is verlaagd.
- Niet toedienen aan kinderen onder de 2 jaar.
- Bij klinisch significante verstoring van de nierfunctie.
- Niet gelijktijdig toedienen met andere natriumfosfaat-bevattende preparaten waaronder natriumfosfaat orale oplossing of tabletten

Dit is een geneesmiddel

Dit is een geneesmiddel verkrijgbaar zonder voorschrift. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

  • Fagg

Fabrikanten

PayPal