Fucidin 15 zalf Zoom

Fucidin 15 zalf

LEO PHARMA

0613935

Nieuw

Therapeutische Indicaties:

Meer details

Dit product is niet meer op voorraad

8,75€

incl. BTW

Fucidin 15 zalf

.

Therapeutische Indicaties:

Fucidin Zalf 2 %, Fucidin Crème 2 %.
Huidinfecties door Staphylococcus spp en Streptococcus spp.
Staphylococcus-infecties: —
1.) Topische behandeling van beperkte letsels van impetigo en impetiginisatie o.a. van scabies en pediculosen (in associatie met een etiologische behandeling); — 2.) Bijkomende behandeling bij systemische antibiotica (indien deze nodig zijn) bij furunkel, Staphylcococcus-impetigo met meerdere letsels; — 3.) Furunkels en furunculosis: voorgesteld bij preventie van verspreiding van Staphylococcus spp in geval van furunkel; voorgesteld bij desinfectie van microbiële situs na furunculosis; — 4.) Bij panaritium na heelkundige ingreep, sycosis door Staphylococcus spp, folliculitis.
Streptococcus infecties.

Impetigo en ecthyma; als bijkomende behandeling van een ander antibioticum gebruikt langs algemene weg.
Profylaxe van infecties.

Bij heelkunde en traumatologie: secundaire infectie van oppervlakkige brandwonden en wonden.
Voorgesteld als behandeling van gezonde kiemdragers t.h.v. de neus (nasal carriers), in het bijzonder indien ze in contact zijn met voedingswaren of risicopatiënten.
N.B.:
Fucidin Zalf 2 % blijkt geen eerste keuze behandeling te zijn in deze indicatie.
Fucidin Crème 2 % is in het bijzonder aangewezen bij suppurerende gemacereerde letsels alsook in huidplooien; de crème is esthetisch meer geschikt dan Fucidin Zalf voor toepassing in het gelaat.
Fucidin Intertulle.

Geïnfecteerde wonden en oppervlakkige infecties van de huid.
Traumatische of heelkundige wonden.
Diepe en oppervlakkige brandwonden.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:


Fucidin Zalf 2 %:
Natriumfusidaat 20 mg/g.
Fucidin Crème 2 %:
Fusidinezuur (anhydrisch) 20 mg/g.
Fucidin Intertulle 2 %:
Natriumfusidaat 20 mg/g.
Voor hulpstoffen, zie "Lijst van hulpstoffen".

Farmaceutische vorm:


Fucidin zalf 2 %.
Fucidin crème 2 %.
Fucidin Intertulle 2 %, kompres.

Dosering en wijze van toediening:


Fucidin Zalf 2 %, Fucidin Crème 2 %:
1 tot 2 maal per dag op de aangetaste streken aanbrengen na reiniging van de besmette oppervlakte; de zalf kan met of zonder verband gebruikt worden.
Fucidin Intertulle:
De aangetaste huidstreken bedekken.
Op suppurerende wonden moet men het gaas gewoonlijk 1 maal per 24 u vervangen. In andere gevallen kunnen de toepassingen gespreid worden.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Contra-Indicaties:


Gekende overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het product (fusidinezuur of één van de excipients). — Mamma-infectie tijdens de borstvoeding omwille van het risico van absorptie van het produkt door de zuigeling.
Fucidin Zalf 2 %
niet aanbrengen op nattende gemacereerde letsels, in huidplooien of bij ulcus cruris.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:


Buiten het bereik van kinderen bewaren.
De duur van de behandeling moet beperkt worden tot de periode die strikt noodzakelijk is voor de genezing van de letsels, dit om het risico van resistentie te verminderen.
Te langdurige toepassing op te uitgebreide oppervlakten vermijden, in het bijzonder bij de zuigeling omdat de mogelijkheid van systemische toxische effecten (icterus) niet kan worden uitgesloten.
De base kan een branderig gevoel en irritatie van de ogen veroorzaken.
Niet aanbrengen in de ogen, de interne zijde van de oogleden; bij accidenteel contact met de ogen overvloedig spoelen met water.

Zwangerschap en borstvoeding:


Zwangerschap.

Aangezien er onvoldoende gegevens zijn betreffende de veiligheid van Fucidin Zalf 2 %, Fucidin Crème 2 % en Fucidin Intertulle gedurende de zwangerschap bij de mens en alhoewel de klinische ervaring nooit een teratogeen effect heeft aangetoond, moet men bijzonder voorzichtig zijn gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap. De toepassing op te uitgebreide huidoppervlakken moet vermeden worden.
Borstvoeding.

Indien de behandeling noodzakelijk is, moet de borstvoeding onderbroken worden.

Bijwerkingen:


Zeer vaak:> 1/10.
Vaak:> 1/100 en Soms:> 1/1.000 en Zelden:> 1/10.000 en Zeer zelden: De meest voorkomende bijwerkingen zijn huidreacties en in het bijzonder reacties ter hoogte van de toedieningsplaats. Allergische reacties werden gemeld.
Zoals voor alle antibiotica bestaat er een risico op secundaire infectie door niet-gevoelige kiemen.
Na gebruik van Fucidin Intertullekan een gevoel van hyperesthesie zich voordoen zonder dat het stopzetten van de behandeling nodig is.
Gebaseerd op gecombineerde klinische studiegegevens voor Fucidin crème en zalf verwacht men bijwerkingen bij 10 - 15 % van de patiënten. Pruritus, huidirritatie, een voorbijgaand branderig en prikkelend gevoel, droge huid, erytheem en huiduitslag kwamen soms voor.
Gebaseerd op post-marketing gegevens, is het totaalaantal gemeldde ongewenste effecten zeer laag; ongeveer 2 per 1.000.000 behandelingskuren.
De bijwerkingen worden naar orgaansysteem volgens MedDRA gerangschikt. Per orgaansysteem worden de bijwerkingen naar aflopende frequentie gerangschikt.
Huid- en onderhuidaandoeningen.

Pruritus — Huidirritatie — Branderig gevoel van de huid — Prikkelend gevoel van de huid — Droge huid — Rash (verschillende types: erythemateus, maculopapulair en pustulair) — Contactdermatitis — Eczeem — Erytheem — Urticaria — Angioneurotisch oedeem — Periorbitaal oedeem.
Immuunsysteemaandoeningen.

Overgevoeligheidsreactie.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen:


Fusidinezuur heeft geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Overdosering:


Er bestaat een mogelijkheid van systemische effecten bij te frequente of te overvloedige toepassingen, voornamelijk op te uitgebreide huidoppervlakken. Nochtans werd er tot nu toe geen geval van overdosering beschreven.
Omwille van de vorm is een toevallige orale inname onwaarschijnlijk.

Lijst van hulpstoffen:


Fucidin Zalf 2 %/ Fucidin Intertulle.

Cetylalcohol — Wolvet — Vloeibare paraffine — Vaseline.
Fucidin Crème 2 %.

Buthylhydroxyanisol — Cetylalcohol — Glycerol — Vloeibare paraffine — Kaliumsorbaat — Polysorbaat 60 — Witte vaseline — Gezuiverd water.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:


Tot nu toe werd er geen interactie beschreven met Fucidin Zalf 2 %, Fucidin Crème 2 %, noch met Fucidin Intertulle. Zo nodig kunnen geneesmiddelen tegen infectie langs systemische weg gebruikt worden tijdens een behandeling met Fucidin.

Gevallen van onverenigbaarheid:


Niet van toepassing.

 

Aflevervorm Zalf
Type product Geneesmiddel
Merken Fucidin
- 1 tot 2 maal per dag op de aangetaste streken aanbrengen na reiniging van de besmette oppervlakten
- De zalf kan met of zonder verband gebruikt worden

Fucidin Ung 2 % 15 Gr

• Overgevoeligheid voor het werkzaam bestanddeel of voor één van de in 'Samenstelling' vermelde hulpstoffen.
• Mamma-infectie tijdens de borstvoeding omwille van het risico van absorptie van het product door de zuigeling.
FUCIDIN 2%, zalf niet aanbrengen op nattende, gemacereerde letsels, in huidplooien of bij ulcus cruris.

Dit is een geneesmiddel

Dit is een geneesmiddel verkrijgbaar zonder voorschrift. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

  • Fagg

Fabrikanten

PayPal