Trianal 20 zalf Zoom

Trianal 20 zalf

WILL PHARMA

0090225

Nieuw

Therapeutische indicaties:

Meer details

9,75€

incl. BTW

Trianal 20 zalf

.

 

 

Therapeutische indicaties:

Symptomatische behandeling van hemorroïden. Bovendien kan de zalf worden gebruikt bij de behandeling van anaal eczeem en van anale jeuk. Maatregelen als het voorkomen van obstipatie, sclerosering van hemorroïden, en zelfs een heelkundig ingreep mogen niet uit het oog worden verloren.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:


TriAnal zalf voor rectaal gebruik:
1 g zalf bevat: Triamcinolonacetonide 0,25 mg — Lidocaine Chloorhydraat 50 mg.
TriAnal zetpillen:
1 zetpil bevat: Triamcinolonacetonide 0,50 mg — Lidocaine Chloorhydraat 50 mg.
Voor hulpstoffen, zie "Lijst van hulpstoffen".

Farmaceutische vorm:


Zalf voor rectaal gebruik en zetpillen.

Dosering en wijze van toediening:


Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.
Zalf voor rectaal gebruik:
Eén tot drie applicaties per dag, op de geïrriteerde zones en de uitwendige hemorroïden.
Zetpillen:
Eén suppositorium één- tot tweemaal per dag, in geval van inwendige hemorroïden.
Vingerlingen worden bij de suppositoria bijgeleverd voor een hygiënisch gebruik.
Het is aangeraden de handen vóór en na elke applicatie zorgvuldig met zeep te wassen. De behandeling zal in het algemeen van korte duur zijn en mag niet langer duren dan vier weken. Niet toedienen bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Contra-indicaties:


Overgevoeligheid voor de actieve bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen. — Tuberculose. — Bacteriële of mycotische infecties. — Herpes genitalis. — Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen. — Zwangerschap. — Kinderen jonger dan 12 jaar.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:


Patiënten die eender welke andere corticoïdtherapie volgen, moeten nauwgezet worden gecontroleerd ten einde het mogelijk optreden van ongewenste bijwerkingen op te sporen. Voorzichtigheid is noodzakelijk in geval van anale fissuren aangezien een behandeling met corticoïden de heling kan vertragen.
Het is aangeraden een strenge hygiëne van de behandelde zone in acht te nemen. In geval van infectie van de anale zone dient eerst een specifieke behandeling te worden ingesteld. Een langdurig gebruik zou de symptomen van een ernstigere ziekte kunnen maskeren.

Zwangerschap en borstvoeding:


Zwangerschap
: Men vermoedt dat de toediening van corticoïden in het begin van de zwangerschap misvormingen van het gehemelte, vooral bij hoge doses, kan veroorzaken. De systemische resorptie van lidocaïne bij de moeder geeft aanleiding tot foetale plasmaconcentraties van 55 % ten opzichte van de bij de moeder gemeten concentraties. Het is aangeraden TriAnal niet tijdens de zwangerschap toe te dienen. Hoewel de concentraties laag zijn, zouden bijwerkingen kunnen optreden door een mogelijke systemische resorptie van de actieve bestanddelen.
Lactatie
: het gebruik tijdens lactatie moet worden vermeden.

Bijwerkingen:


Zeldzame overgevoeligheidsreacties.
Aandoeningen van de huid: —
Bij het begin van de behandeling kan de patiënt een licht branderig gevoel waarnemen. Soms worden jeuk, een toename van de tenesmus en de secreties vastgesteld. — Er bestaat een risico op huidatrofie bij het gebruik van associaties op basis van corticosteroïden. — Vertraging van de cicatrisatie door de corticoïden.
Gastro-intestinale aandoeningen:
Er kan een laxatief effect, maar soms ook obstipatie optreden.
Systemische aandoeningen:
In geval van langdurige behandeling, of op zeer grote huidoppervlakten, kunnen systemische effecten optreden: onderdrukking van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (triamcinolon), excitatie van het centrale zenuwstelsel, bradycardie en hypotensie, arytmieën (lidocaïne).

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen:


Hoge doses corticosteroïden kunnen aanleiding geven tot mentale verwardheid. Dergelijke doses worden vermeden door de dosis en de behandelingsduur te beperken.

Overdosering:


Overdoseringis weinig waarschijnlijk gezien de lage concentraties van de actieve bestanddelen. Een langdurig behandeling met hoge doses of de applicatie van de zalf op grote oppervlakken zou echter aanleiding kunnen geven tot symptomen van overdosering met triamcinolonacetonide en/of lidocaïne.
Symptomen: —
Onderdrukking van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras, Cushing-syndroom (triamcinolon). — Zenuwachtigheid, tremor, nausea, braken, convulsies, bradycardie en hypotensie, zelfs aritmieën (lidocaïne).
Behandeling in geval van overdosering: —
De behandelde zones met zeep wassen. — In geval van systemische effecten veroorzaakt door lidocaïne kan worden overgegaan tot de toediening van zuurstof en kunstmatige beademing. De hypovolemie verminderen. Een vasopressor kan nuttig zijn. De convulsies kunnen onder controle worden gebracht door intraveneuze toediening van diazepam of van natriumthiopental.

Lijst van hulpstoffen:


TriAnal zalf voor rectaal gebruik:
Polyethyleen — Vloeibare paraffine.
TriAnal zetpillen:
Middelketenige triglyceriden — Vast vet.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:


Glucocorticoïden verlagen de plasmaspiegels van salicylaten. Ze kunnen bovendien een synergische werking uitoefenen op de aantasting van de maagwand, indien ze gelijktijdig met niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen worden toegediend.

Gevallen van onverenigbaarheid:


Wegens gebrek aan onverenigbaarheidstudies, wordt het aanbevolen dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen te gebruiken.

 

Aflevervorm Zalf
Type product Geneesmiddel
Merken Trianal

Dit is een geneesmiddel

Dit is een geneesmiddel verkrijgbaar zonder voorschrift. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

  • Fagg

Fabrikanten

PayPal