Retourneren

In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 21 December 2013), heeft de klant het recht afstand te doen van zijn aankoop (met uitzondering van Geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen, waarvoor het herroepingsrecht enkel van toepassing is vóór verzending van het pakje door de ZWITSERSE APOTHEEK, behalve in geval van gebrek) zonder boete en zonder opgave van redenen. Om deze vraag tot herroeping in te dienen, volstaat het dat de klant  de klantendienst contacteert via de contactpagina.
 
De klant beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar de apotheek ZWITSERSE APOTHEEK NV tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten (overeenkomstig Art. VI.51 § 1.) en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten terugsturen naar het volgende adres: ZWITSERSE APOTHEEK, Luitenant Lippenslaan 1, 2140 Antwerpen (België). Indien mogelijk is het aangewezen de/het product(en) in hun originele, volledige verpakking terug te sturen, samen met hun accessoires (zoals bijvoorbeeld bijsluiters of gebruiksaanwijzingen) en een kopie van de aankoopfactuur.

Indien de goederen naar de ZWITSERSE APOTHEEK werden teruggestuurd onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert de ZWITSERSE APOTHEEK zich ertoe de betalingen van de klant te vergoeden en dit zonder kosten. De verzendingskosten voor het terugsturen van de producten worden niet terugbetaald door de ZWITSERSE APOTHEEK (tenzij de fout aan de ZWITSERSE APOTHEEK toe te schrijven is). De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen.

De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
1° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid en homeopatische geneesmiddelen;
3° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand (download) .


Fabrikanten

PayPal