Uw bestelling is belangrijk voor ons, wij stellen alles in het werk opdat u ze snel mogelijk ontvangt: meer dan 90% van de bestellingen die voor 11.00u worden geplaatst, worden binnen de 24u verwerkt (werkdag)!
Concreet:
• de bestellingen die worden geplaatst van maandag tot vrijdag voor 11.00u, worden binnen de 24u verwerkt.
• de bestellingen die worden geplaatst op vrijdag na 15.00u of op zaterdag of op zondag, worden op maandag verwerkt.
• feestdagen worden gelijkgesteld met een zaterdag of een zondag
Denk eraan een leveringsadres te kiezen (ouder, kantoor,...) waar iemand tijdens de kantooruren uw pakje in ontvangst kan nemen.

Kwaliteit van de leveringsdienst

Uw bestelling is voor ons belangrijk. Wanneer uw pakje de apotheek verlaat, wordt het toevertrouwd aan DPD of BPost. We zijn ervan overtuigd dat onze partner deze zending met de nodige zorg zal behandelen.

Opvolging van bestelling
U beschikt over een code om uw bestelling op te volgen (per e-mail naar u verstuurd bij de bevestiging van uw bestelling) waarmee u online de verzending van uw pakje kunt volgen via de site DPD of  BPost.
Deze code (tracking code) wordt u meegedeeld in de e-mail met de bevestiging van uw bestelling.

Wat moet ik doen met een beschadigd pakje?

Aanvaard nooit een beschadigd pakje (ernstig beschadigde of geopende verpakking). Schrijf in elk geval op de ontvangstbon 'pakje beschadigd' of open het pakje in het bijzijn van de leverancier om de toestand en het aantal producten erin vast te stellen.

Wij vragen u de bestelde en geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren op breuk of onvolledigheid. Mochten er onvolledigheden of fouten worden geconstateerd heeft u 14 kalenderdagen  na levering de tijd deze aan ons te melden, na deze periode wordt verondersteld dat de levering volledig is uitgevoerd.

Klachten :

Voor klachten in verband met Uw bestelling: info@zwitserseapotheek.be

Persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

De Zwitserse Apotheek is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.
Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij de Zwitserse Apotheek

De Zwitserse Apotheek verbind zich er toe om de gegevens van zijn cliënten nooit aan derden door te geven.

Toepasselijk recht bij geschillen

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en de Zwitserse Apotheek er zich toe om , alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen , de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken vanAntwerpen bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de cliënt.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de cliënt en de Zwitserse Apotheek zijn onderworpen aan het Belgische recht.


Fabrikanten

PayPal