TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en de ZWITSERSE APOTHEEK zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de cliënt.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en de ZWITSERSE APOTHEEK zijn onderworpen aan het Belgische recht.

De ZWITSERSE APOTHEEK is aan geen enkele buitengerechtelijke arbitrage onderworpen in geval van klachten en betwistingen.

Er bestaat nu een ODR-platform (Online Dispute Resolution) die erop is gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte (lees: online) wijze te beslechten: http://ec.europa.eu/odr/

Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als meertalig.


Fabrikanten

PayPal